Bệnh viện Okazaki Shimin

Bệnh viện Okazaki Shimin 1
  • Biên dịch viên:

Dịch giả 1 có sẵn.

  • Giờ mở cửa phiên dịch:

Từ 8: 30h đến 16: 00h.

Xin hãy thắp sáng Thư xin việc bác sĩ của bạn

Bất cứ ai lần đầu tiên nên có một thư xin việc từ một phòng khám khác.

Những người lần đầu tiên đi và không có thư giới thiệu, sẽ bị tính phí 5.400 yen, nghĩa là giá trị của tham vấn cộng với 5.400 yen

Trang web của bệnh viện (tiếng Nhật): http://www.okazakihospital.jp/

Kết thúc: Okazaki, Koryuji-cho, Gosho 3 1
Tel.:(0564) 21-8111

Để lại một bình luận:

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira