Cộng đồng Toyota

Cổng thông tin Brazil đầu tiên và duy nhất của thành phố Toyota. Một cổng thông tin được thực hiện bởi cộng đồng Toyota Brazil và Peru.

Lấy thông tin, mẹo, điểm tham quan, lễ hội, sự kiện, hướng dẫn kinh doanh, hướng dẫn công việc, ngành nghề Brazil và Peru, nghĩa là, trong Cổng thông tin Hướng dẫn Nhật Bản, bạn sẽ tìm thấy một hướng dẫn thực tế nơi người nước ngoài tìm hiểu thêm về thành phố của họ.

Đăng ký của bạn và tham gia vào cộng đồng lớn nhất tại Nhật Bản, gửi mẹo, thông tin, video và những người khác.

Cộng đồng Toyota 1

Để lại một bình luận:

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira