Ghé thăm thánh đường trước và sau khi bạn di chuyển

Tại sao chúng ta nên đến thăm đền thờ (Jinja) khi chúng ta di chuyển?

Lý do là đến thăm thánh đường là một lời chào (lời cầu nguyện) cảm ơn Chúa, người bảo vệ khu phố và những người sống trong khu phố.

Ở Nhật Bản, họ nói rằng có tám triệu vị thần, vì vậy có một vị thần bảo vệ khu phố của thành phố nơi bạn sinh sống, tức là mỗi khu phố của mỗi thành phố đều có một vị thần.

Sau khi thay đổi, bạn cũng nên đến đền thờ (Jinja) trong khu phố mới để chào hỏi và cầu nguyện với vị thần của khu phố mới.

Khi bạn chào đón vị thần của khu phố mới, bạn sẽ tạo ra một mối liên kết với Chúa.

Để lại một bình luận:

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira