Kokumin Kenko Hoken - Bảo hiểm y tế quốc gia

Bảo hiểm y tế Nhật Bản là bắt buộc đối với tất cả cư dân của đất nước, có thể là người bản địa, thường trú nhân hoặc người nước ngoài đến thăm

Đọc thêm
Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira