Tỉnh Okazaki

5/5 (17 phiếu) Phiên dịch: 4 Biên dịch Thời gian: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:30 sáng cho đến khi

HELLO LÀM VIỆC OKAZAKI

Trung tâm hỗ trợ và hỗ trợ cho người lao động, bảo hiểm thất nghiệp và cơ quan việc làm. Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Tập

Viva Okazaki - Trung tâm hỗ trợ người ngoài hành tinh Okazaki

5/5 (7 phiếu) Nhóm tình nguyện: Giúp người nước ngoài có được

Libra - Trung tâm trao đổi quốc tế

4.7 / 5 (6 phiếu) Khóa học tiếng Nhật miễn phí: - Thứ năm từ 10 giờ sáng đến Tập

Okazaki - Khóa học tiếng Nhật miễn phí

5/5 (7 phiếu) Khóa học tiếng Nhật miễn phí tại Trung tâm trao đổi quốc tế

Bệnh viện Okazaki Shimin

5/5 (10 phiếu) Người dịch: Có sẵn 1 người dịch. Giờ phiên dịch: Từ 8:30 sáng

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Nhà nghỉ Bragan
Jap phân loại