Lễ hội Iijan và Lễ hội Oojouchin (Lễ hội của những chiếc đèn lồng khổng lồ với pháo hoa) - Miyoshi

Hãy đến và tận hưởng hai ngày lễ hội "Matsuri" tại thành phố Miyoshi Với hai ngày lễ hội, bạn có thể tận hưởng

Đọc thêm
Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira