Tài liệu cần thiết cho những người đang quay trở lại Brazil

Trong trường hợp trở về Brazil, sẽ cần phải cung cấp một số tài liệu quan trọng, chẳng hạn như giấy chứng nhận cư trú và cho những người có

Đọc thêm

Kokumin Kenko Hoken - Bảo hiểm y tế quốc gia

Bảo hiểm y tế Nhật Bản là bắt buộc đối với tất cả cư dân của đất nước, có thể là người bản địa, thường trú nhân hoặc người nước ngoài đến thăm

Đọc thêm

Ngày lễ tình nhân - Ngày lễ tình nhân

Không giống như Brazil, nơi ngày được tổ chức trên 12 vào tháng 6, trong Ngày lễ tình nhân Nhật Bản

Đọc thêm
Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Edna Cabeleireira