Giới thiệu về tôi

Đội ngũ GuiaCJ 1
>Báo cáo và Phiên bản:

Nhật Bản: Almeida André

Nhiếp ảnh gia, nhà quay phim, biên kịch, blogger và nhà xuất bản.

> Nhà phát triển trang web:

Brazil: Leandro Lopes Ferreira Neto

Lập trình viên cổng thông tin cao cấp: Connectionjapan.com

Quản trị trang web và nhà phát triển Cổng thông tin Hướng dẫn Kênh Nhật Bản.

>Tìm kiếm du lịch, sự kiện và liên lạc của Nhật Bản:

Nhật Bản: Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu (Nishikawa Shinokyou)

> Đánh giá văn bản tự nguyện:

Brazil: Luuoka Luiza

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Nhà nghỉ Bragan
Jap phân loại