Đối tác

Đối tác với các kỹ năng kết hợp dẫn đến thành công

Quan hệ đối tác kinh doanh hoặc con người luôn là một cách để hợp tác để đạt được nhiều thành công hơn, cho những người hoặc các công ty tham gia vào quan hệ đối tác này.

.

Đối tác 1

Kết nối Nhật Bản là một cổng thông tin hàng ngày phi lợi nhuận, được tạo ra bởi nhóm, nhân viên và tình nguyện viên Mokuhyou Shinbun Nhật Bản.

Hiện đang được duy trì bởi nhóm nhân viên, như một sáng kiến ​​riêng tư, phi lợi nhuận, lấy thông tin đến với tốc độ phi thường ở khắp mọi nơi.

.

Bạn có muốn trở thành Đối tác Hướng dẫn của Kênh Nhật Bản không? Điền vào mẫu dưới đây để tìm hiểu thêm về chủ đề và bắt đầu hợp tác. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm!

Kei của bạn đang chờ bạn
Quảng cáo tại đây
Hướng dẫn trang web
Đăng ký công ty - Guia Canal Japao
Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun
Nhà nghỉ Bragan
Jap phân loại